Nama-Nama Ahli Badar Dan Kemuliaan Ahli Badar - IRWANSULAIMAN

Tuesday, June 21

Nama-Nama Ahli Badar Dan Kemuliaan Ahli Badar

KEMULIAAN AHLUL BADR 313

Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa berkata:

“Datang Malaikat Jibril as pada Nabi SAW dan berkata:
APA PENDAPAT KALIAN TENTANG AHLUL BADR DIANTARA KALIAN?, maka bersabda Rasulullah SAW: “MEREKA ADALAH MUSLIMIN YANG PALING MULIA, lalu berkata Jibril as : Demikian pula yang mengikuti perang BADR dari kelompok malaikat, mereka malaikat yang terbaik” (Shahih Bukhari).Kejadian BADR AL KUBRA itu bukanlah bertujuan untuk berperang tetapi hendak memotong kafir Quraisy yaitu kafilah Abu Sofyan, karena setiap kali kafilah muslimin akan masuk ke Madinah, sering dirampok oleh orang-orang kuffar Quraisy. Maka Rasulullah ingin sekali-sekali memberi pelajaran kepada mereka, maka dipotonglah kafilah Abu Sufyan, dan Rasulullah pun keluar bersama muslimin yang jumlahnya 313.


Di saat itu Rasulullah Saw mengumpulkan para sahabat kaum Muhajirin dan Anshar, lalu Beliau bertanya kepada para sahabat, Belaiau SAW berkata:” WAHAI PARA SAHABAT BERILAH AKU PENDAPAT DALAM HAL INI”, maka Sayyidina Abu Bakar berkata:” Kita Semua Siap Untuk Berangkat Perang Wahai Rasulullah”. Sayyidina Umar pun berkata demikian.
Kaum Anshar yang mendengar hal itu terkejut karena mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam peperangan tidak seperti kum Muhajirin, kaum Anshar adalah para petani, peternak dan pengelola kebun-kebun kurma yang tidak mengerti tentang perang, maka mereka pun bingung hanya diam, hingga Rasulullah SAW mengulang ucapannya lagi. “WAHAI PARA SAHABAT BERILAH AKU PENDAPAT KALIAN”,
Akhirnya salah seorang dari Anshar berdiri dan berkata :” wahai Rasulullah, sepertinya engkau menunggu pendapat kami dari kaum Anshar?”,
Rasulullah berkata:” Iya betul , yang kutunggu pendapat kalian, karena dari tadi hanya kaum Muhajirin yang berbicara”,
Maka orang itu berkata :” WAHAI RASULULLAH BERANGKATLAH, KAMI SIAP BERANGKAT BERSAMAMU, KEMANAPUN ENGKAU PERGI KAMI IKUT, ENGKAU NAIK KE ATAS GUNUNG KAMI IKUT NAIK KE ATAS GUNUNG, ENGKAU MASUK KE DASAR LAUTAN KAMI PUN IKUT KE DASAR LAUTAN, SEANDAINYA PUN KAMI HARUS MATI SATU PER SATU TENGGELAM DI LAUTAN, MAKA TIDAK SATU PUN DARI KAMI KAUM ANSHAR YANG AKAN TERSISA, BARANGKALI HAL ITU BISA MEMBUAT KAMI MENGGEMBURAKANMU WAHAI RASULULLAH?”.

Nyawa mereka tidak ada artinya demi menggembirakan hati Sayyidina Muhammad SAW. Mereka ingin menghibur Rasulullah dengan nyawa mereka, demikian keadaan para sahabat Rasulullah SAW.

Hadirin dan hadirat, namun jangan disalah tafsirkan bahwa AHLUL BADR itu adalah kelompok beringas, kelompok anarkis, kelompok teroris atau lainnya, tidak demikian. AHLUL BADR ADALAH ORANG-ORANG DAMAI, DAN AHLU DZIKIR. Demikianlah keadaan para AHLU BADR.

Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pendapat beliau tentang para sahabat beliau AHLU BADR, maka Rasul berkata: “ MEREKA AHLU BADR ADALAH ORANG-ORANG MUSLIM YANG PALING AFDHAL”, Mereka lebih afdhal dari semua muslimin yang lain, dan muslim lain tidak ada yang lebih afdhal dari mereka, DAN DI SAAT ITU PUN Jibril menjawab bahwa malaikat yang ikut di perang BADR mereka juga yang paling afdhal.

Hadirin dan hadirat, setelah perang BADR selesai tidak semuanya wafat, tetapi ada beberapa yang wafat dan yang masih hidup, di antara yang hidup itu terus hidup hingga Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam wafat.

Sumber : https://m.facebook.com/MajelisRasulullahSawOnline/posts/552220428147635

Oleh Alhabib Quraisy Baharun

NAMA-NAMA AHLU BADAR

 1. 1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah s.a.w.
 2. 2. Abu Bakar as-Shiddiq r.a.
 3. 3. Umar bin al-Khattab r.a.
 4. 4. Utsman bin Affan r.a.
 5. 5. Ali bin Abu Tholib r.a.
 6. 6. Talhah bin ‘Ubaidillah r.a.
 7. 7. Bilal bin Rabbah r.a.
 8. 8. Hamzah bin Abdul Muttolib r.a.
 9. 9. Abdullah bin Jahsyi r.a.
 10. 10. Al-Zubair bin al-Awwam r.a.
 11. 11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim r.a.
 12. 12. Abdur Rahman bin ‘Auf r.a.
 13. 13. Abdullah bin Mas’ud r.a.
 14. 14. Sa’ad bin Abi Waqqas r.a.
 15. 15. Abu Kabsyah al-Faris r.a.
 16. 16. Anasah al-Habsyi r.a.
 17. 17. Zaid bin Harithah al-Kalbi r.a.
 18. 18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi r.a.
 19. 19. Abu Marthad al-Ghanawi r.a.
 20. 20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.
 21. 21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.
 22. 22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.
 23. 23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib r.a.
 24. 24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah r.a.
 25. 25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) r.a.
 26. 26. Salim (maula Abu Huzaifah) r.a.
 27. 27. Sinan bin Muhsin r.a.
 28. 28. ‘Ukasyah bin Muhsin r.a.
 29. 29. Sinan bin Abi Sinan r.a.
 30. 30. Abu Sinan bin Muhsin r.a.
 31. 31. Syuja’ bin Wahab r.a.
 32. 32. ‘Utbah bin Wahab r.a.
 33. 33. Yazid bin Ruqais r.a.
 34. 34. Muhriz bin Nadhlah r.a.
 35. 35. Rabi’ah bin Aksam r.a.
 36. 36. Thaqfu bin Amir r.a.
 37. 37. Malik bin Amir r.a.
 38. 38. Mudlij bin Amir r.a.
 39. 39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i r.a.
 40. 40. ‘Utbah bin Ghazwan r.a.
 41. 41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) r.a.
 42. 42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi r.a.
 43. 43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) r.a.
 44. 44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah r.a.
 45. 45. Umair bin Abi Waqqas r.a.
 46. 46. Al-Miqdad bin ‘Amru r.a.
 47. 47. Mas’ud bin Rabi’ah r.a.
 48. 48. Zus Syimalain Amru bin Amru r.a.
 49. 49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi r.a.
 50. 50. Amir bin Fuhairah r.a.
 51. 51. Suhaib bin Sinan r.a.
 52. 52. Abu Salamah bin Abdul Asad r.a.
 53. 53. Syammas bin Uthman r.a.
 54. 54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam r.a.
 55. 55. Ammar bin Yasir r.a.
 56. 56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i r.a.
 57. 57. Zaid bin al-Khattab r.a.
 58. 58. Amru bin Suraqah r.a.
 59. 59. Abdullah bin Suraqah r.a.
 60. 60. Sa’id bin Zaid bin Amru r.a.
 61. 61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) r.a.
 62. 62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi r.a.
 63. 63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli r.a.
 64. 64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli r.a.
 65. 65. Amir bin Rabi’ah r.a.
 66. 66. Amir bin al-Bukair r.a.
 67. 67. Aqil bin al-Bukair r.a.
 68. 68. Khalid bin al-Bukair r.a.
 69. 69. Iyas bin al-Bukair r.a.
 70. 70. Uthman bin Maz’un r.a.
 71. 71. Qudamah bin Maz’un r.a.
 72. 72. Abdullah bin Maz’un r.a.
 73. 73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un r.a.
 74. 74. Ma’mar bin al-Harith r.a.
 75. 75. Khunais bin Huzafah r.a.
 76. 76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm r.a.
 77. 77. Abdullah bin Makhramah r.a.
 78. 78. Abdullah bin Suhail bin Amru r.a.
 79. 79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah r.a.
 80. 80. Hatib bin Amru r.a.
 81. 81. Umair bin Auf r.a.
 82. 82. Sa’ad bin Khaulah r.a.
 83. 83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah r.a.
 84. 84. Amru bin al-Harith r.a.
 85. 85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah r.a.
 86. 86. Safwan bin Wahab r.a.
 87. 87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah r.a.
 88. 88. Sa’ad bin Muaz r.a.
 89. 89. Amru bin Muaz r.a.
 90. 90. Al-Harith bin Aus r.a.
 91. 91. Al-Harith bin Anas r.a.
 92. 92. Sa’ad bin Zaid bin Malik r.a.
 93. 93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi r.a.
 94. 94. ‘Ubbad bin Waqsyi r.a.
 95. 95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi r.a.
 96. 96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz r.a.
 97. 97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi r.a.
 98. 98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj r.a.
 99. 99. Salamah bin Aslam bin Harisy r.a.
 100. 100. Abul Haitham bin al-Tayyihan r.a.
 101. 101. ‘Ubaid bin Tayyihan r.a.
 102. 102. Abdullah bin Sahl r.a.
 103. 103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid r.a.
 104. 104. Ubaid bin Aus r.a.
 105. 105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd r.a.
 106. 106. Mu’attib bin ‘Ubaid r.a.
 107. 107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi r.a.
 108. 108. Mas’ud bin Sa’ad r.a.
 109. 109. Abu Absi Jabr bin Amru r.a.
 110. 110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi r.a.
 111. 111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah r.a.
 112. 112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail r.a.
 113. 113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid r.a.
 114. 114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar r.a.
 115. 115. Sahl bin Hunaif bin Wahib r.a.
 116. 116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir r.a.
 117. 117. Mubasyir bin Abdul Munzir r.a.
 118. 118. Rifa’ah bin Abdul Munzir r.a.
 119. 119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man r.a.
 120. 120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy r.a.
 121. 121. Rafi’ bin Anjadah r.a.
 122. 122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid r.a.
 123. 123. Tha’labah bin Hatib r.a.
 124. 124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah r.a.
 125. 125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi r.a.
 126. 126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi r.a.
 127. 127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi r.a.
 128. 128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi r.a.
 129. 129. Asim bin Adi al-Ba’lawi r.a.
 130. 130. Jubr bin ‘Atik r.a.
 131. 131. Malik bin Numailah al-Muzani r.a.
 132. 132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi r.a.
 133. 133. Abdullah bin Jubair r.a.
 134. 134. Asim bin Qais bin Thabit r.a.
 135. 135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man r.a.
 136. 136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man r.a.
 137. 137. Salim bin Amir bin Thabit r.a.
 138. 138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah r.a.
 139. 139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man r.a.
 140. 140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah r.a.
 141. 141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah r.a.
 142. 142. Sa’ad bin Khaithamah r.a.
 143. 143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah r.a.
 144. 144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) r.a.
 145. 145. Al-Harith bin Ar

“Semoga kita mendapat keberkahan dan rahmat Allah Ta’ala Berkat kemuliaan mereka....”

Sumber: https://m.facebook.com/notes/alhabib-quraisy-baharun/nama-nama-ahlu-badar/1200262089997759/
Comments


EmoticonEmoticon